mobile.png, 2,5kB

Ubytovací poriadok

1. Ubytovaní je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi penziónu doklad o totožnosti. Ubytovaní obdrží kľúč od izby. Mladistvým sa ukladá záloha 50 % z ubytovacej sumy.

2.
Cenník služieb za prenájom izieb je uverejnený na internete : www.umarosa.sk

3.
Čas nástupu na pobyt je po 14:00 hodine a odovzdanie izieb v deň odchodu je do 10.00 hodiny ráno alebo po dohode s majiteľom.

4.
V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.

5.
Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.

6.
Ubytovaním nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto

7.
V objekte sa prezúva. Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do izieb v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod

8.
Ubytovanie domácich zvierat v objekte nie je povolené

9.
V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /terasa objektu, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.

10.
Posteľná bielizeň, utierky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt. Potrebné si je priniesť vlastné uteráky a osušky. Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby WC sú k dispozicií. Do WC je zákaze hádzať vlhčené obrúsky a pod.

11.
Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu a izieb/blato, zvratky, žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 15 €.

12.
Pred teplovzdušné prieduchy je zákazané ukládať veci.

13.
V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.

14.
Pred odchodom je ubytovaní povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal.

15.
Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá ubytovaná osoba.

16.
Ubytovaní sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
Hriňová 01. 02. 2013
Naši partneri:
Ski centrum košútka cero design